Konzultační hodiny a termín opravné zkoušky

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konzultační hodiny a termín opravné zkoušky

Pro žáky, kteří neprospěli z anglického nebo ruského jazyka a kteří budou vykonávat v srpnu opravnou zkoušku, jsou stanoveny tyto konzultační hodiny:

pondělí 24. 7. 9:00 hod. a pondělí 7.8. 9:00 hod.

Konzultační hodiny trvají maximálně 90 min a jejich obsahem je opakování stanovené látky a příprava na opravnou zkoušku.

OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA PROBĚHNE V ÚTERÝ 29.8. V 9:00 HOD.!

Ke zkoušce je nutno se dostavit včas. Pokud se žák nemůže ze závažných (zejm. zdravotních) důvodů zkoušky zúčastnit, je zákonný zástupce povinen školu o této skutečnosti informovat buď s předstihem, nebo po termínu (do dvou dnů), avšak s lékařským potvrzením. Pokud se žák nedostaví ke zkoušce, ani se řádně neomluví, bude opakovat ročník.

Pomůcky do školy – výtvarná výchova 2. stupeň

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pomůcky do školy – výtvarná výchova 2. stupeň
 • 1 skicák (náčrtníkový papír A4)
 • 1 sada barevných papírů
 • vodové barvy
 • temperové barvy
 • štětec plochý (č. 8) a štětec kulatý (č. 6)
 • černá tuš a redispero
 • uhel černý
 • pastel křídový – 1 sada
 • lepidlo (Herkules), lepidlo na papír
 • nůžky
 • voskové pastely