Den Země na 2. stupni

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den Země na 2. stupni

V rámci Dne Země se žáci zapojili do plnění úkolů z výukového materiálu EKOABECEDA– Umíme žít bez odpadů?

  

Celkem jsme do výuky v 6. až 9. třídě zařadili 7 projektových hodin. V rámci tématu JAK NEBÝT PLÝTVÁKEM byli žáci vedeni ke správnému spotřebitelskému jednání ve vztahu k potravinám, upevňovali si termíny „datum použitelnosti – spotřebujte do…“, „datum minimální trvanlivosti“. Ujasnili si, co znamená plýtvat potravinami a jaké jsou důsledky tohoto jednání. Prodiskutovali rovněž vlastní spotřebitelské chování (nákupní strategie, skladování, vlastní hodnocení potravin, zužitkování „nevzhledných“ potravin) a důsledky svého jednání. Ve skupinách potom vypracovali pracovní list „Jak nebýt plýtvákem“, při čemž plnili kurz čtení trvanlivosti a aktivitu Co se zbylými potravinami? Zhlédli také několik krátkých video ukázek, ve kterých se dozvěděli, co jsou to potravinové banky, nebo jakou cestu prodělá jídlo, než se dostane na náš stůl.

V další části nazvané JE NA ČASE ZAPÁTRAT V ŠATNÍKU se žáci zabývali tím, kolik je třeba mít oblečení, jak se o oděvy starat, aby vydrželi co nejdéle. Byli také vedeni k tomu, aby si uvědomili environmentální, etickou a sociální zodpovědnost vázající se na módu a oděvy, předcházení vzniku odpadu z textilu a ochranu přírodních zdrojů. Ve skupinách se věnovali aktivitě – MOJE NÁKUPNÍ STRATEGIE – kde řešili případovou studii, co nakoupí za 1000 Kč. Další aktivita ŽIVOTNÍ CYKLUS ODĚVŮ zase vedla žáky k zamyšlení nad jednotlivými fázemi životního cyklu oděvu nebo obuvi. Mladší žáci potom uspořádali módní přehlídku z recyklovatelných oděvů. K vlastnoručně vytvořeným modelům žáci-moderátoři vytvořili i vtipné komentáře. Starší žáci pro změnu zhlédli video ukázky odhalující výrobu oděvů v Asii za nelidských podmínek a poté si vyzkoušeli pracovní tempo zdejších žen v aktivitě ZÁVOD NA DLOUHÉ NITI, kdy měli po dobu 5 minut přišít co nejvíc knoflíků. Téma jsme uzavřeli diskuzí o „hand made“ (ruční práce) a „fair trade“ (spravedlivý obchod) v aktivitě PONOŽKY OD BABIČKY.

Fotografie si můžete prohlédnout zde